ДИПЛОМАТА НА МУС ПРИЗНАТА ВО АВСТРИЈА

Студентот Амел Малески, кој заврши додипломски студии на Факултетот за Економски Науки при Меѓународниот Универзитет во Струга ја нострифицираше дипломата стекната на МУС во Германија. Имено, Министерството за образование, наука и истражување на Австрија ја призна дипломата издадена од страна на МУС и со тоа студентот Амел Малески ги има сите права, како и студентите кои завршиле додипломски студии во Австрија.


 На нашиот студент Амел Малески му посакуваме многу успеси во неговата понатамошна кариера и професионален развој.