МУС СКЛУЧИ МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО MARCHE POLYTECHNIC UNIVERSITY ОД АНКОНА, ИТАЛИЈА

Меѓународниот Универзитет во Струга склучи меморандум за соработка со Università Politecnica delle Marche од Анкона, Италија. Со склучувањето на овој меморандум, МУС продолжи да ја збогатува соработката со универзитети од Италија, која се докажа дека е една од најатрактивните дестинации за студентски престој.

 Università Politecnica delle Marche е државен универзитет, кој започнал со работа во 1959 година, како филијала на Универзитетот од Урбино. Подоцна во 1969 година, универзитетот добива акредитација и започнува да работи како Универзитет од Анкона, кој подоцна е преименуван како Università Politecnica delle Marche. Денес во рамките на универзитетот функционираат 5 факултети, и студираат повеќе од 17.000.