Aktivitetet Studentore në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë

Aktivitetet studentore janë një detaj mjaft i rëndësishëm, përsa i përket përfshirjes së studentëve në organizime të ndryshme kulturore,sociale,politike.Universiteti Ndërkombëtar në Strugë së bashku me grupet e studentëve kanë ndërrmarë një larmishmëri aktivitetesh, të cilat kanë ndikuar në reflektimin e tyre për problematika në fushën e drejtësise,ekonomisë dhe të teknologjisë informative.

Aktivitetet studentore janë një pjesë e pandarë e programeve që ofron UNS .Disa nga eventet të cilat spikasin janë takime të ndryshme me ambasadorë,deputetë dhe personazhe të cilët janë pjesë e elitës së shoqërisë,shkembime studentore në shtete,nstitucione të ndryshme me të cilat UNS ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi etj.