Analiza e nje vepre Penale

Studentët e Fakultetit të Shkencave Juridike-Drejtimi Kriminalistikë dhe Dedektiv , së bashku me Prof. Dr. Dashmir Nasufi-n zhvilluan sot në ambientet e UNS analizën e nje vepre penale .

Duke ndjekur një plan operativ studentët ishin të ndarë në grupe dhe secili prej tyre kishte një rol të caktuar.

Duke u bazuar në lëndën “Menaxhim Dedektiv” studentët hulumtuan gjurmët e ndryshme dhe provat duke specifikuar indiciet për zbardhjen e veprës penale.