APLIKIM PËR QËNDRIM STUDENTOR NË UNIPEGASO UNIVERSITY NË NAPOLI, ITALI

Në përputhje me marrëveshjen bilaterale të Erazmus+ Memorandumit për bashkëpunim, ndërmjet Universitetit  Ndërkombëtar në Strugë  me Unipegaso University, ofrohen mundësi  për studentët dhe stafin akademik  të UNS-së, që të shkojnë në qëndrim studentor  në periudh kohore një semestër ose një vit akademik në UNIPEGASO UNIVERSITY, në Napoli të Italisë. Universiteti Unipegaso është universitet privat në Itali, i themeluar në v.2006, i cili është më i njohur për zbatimin e e konceptit DISTANCE LEARNING.

Ftojmë të gjithë studentët që janë të interesuar  për qëndrim studentor  në UNIPEGASO UNIVERSITY,të aplikojnë në zyrën  për marrëdhënie ndërkombëtare në UNS.