APLIKIMI NË UNIVERSITETIN NDËRKOMBËTAR NË STRUGË

Të nderuar maturante,

Ju informojmë se faza e dytë e plotësimit të formularit A1 në  Rep. e  Shqipërisë  nuk është e lidhur me procedurën e aplikimit për të qënë studentë në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë.

Në formularët aktualë që ju plotësoni  për të ndjekur studimet universitare nuk e gjeni të listuar emrin e UNIVERSITETIT NDËRKOMBËTAR NË STRUGË prandaj  ju keni mundësi që edhe gjatë fazës së dytë regjistroheni në UNS drejtpërdrejt  duke plotësuar APLIKIMIN ONLINE  në faqen zyrtare të këtij institucioni .

Në linkun e  mëposhtëm  keni informacion të detajuar në lidhje me Fakultetet dhe drejtimet përkatëse , Bursat sociale dhe meritore si dhe programet e ndryshme akademike ERASMUS dhe WORK and TRAVEL.

https://iust.edu.mk/

Ju lutem na  kontaktoni për çdo paqartësi !