Showing 1-10 of 21 results

Kriminalistikë dhe detektiv

17 Qershor, 2022

UNS zhvillon trajnimet në drejtimin Kriminalistikë dhe Detektivë, trajnimet do të zhvillohen në:     Sallën trajnuese dhe Qendrën  e Kriminalistikës të UNS , e cila ka vendndodhjen në një zonë të pabanuar dhe është e pajisur me të gjitha mjetet e …

Kampusi dhe qyteti

17 Qershor, 2022

Struga, qyteti i poezisë, është i vendosur në pjesën   jugperëndimore  të  Maqedonisë.   Qyteti  shtrihet   në    brigjet veriore të Liqenit të Ohrit. Përmes  qytetit kalon lumi Drini i Zi i cili buron nga liqeni dhe e ndan qytetin ne dy pjesë. …

Work and travel

17 Qershor, 2022

Programi  Work and Travel janë një mundësi tjetër për studentët të studimeve deridiplomike dhe studentët e programit master. Gjatë qëndrimit sezonal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës studentët, përveç shkëmbimit të eksperiencave të reja dhe përfitimeve financiare, mund të përsosin …

Njohje ndërkombëtare e diplomës

17 Qershor, 2022

Duke qënë se akreditimi (njohja) i diplomës është një nga elementët më të rëndësishëm të shkollimit,në vijim po ju përcjellim vërtetimet e studentëve tanë të cilët kanë nostrifikuar diplomat e UNS në shtete të ndryshme të botës duke vazhduar më …

Mundësi punësimi gjatë studimeve

17 Qershor, 2022

Puno dhe studijo, është një mundësi punësimi për studentët,  të cilët i ndjekin studimet deridiplomike në Universitetin tonë. Vendi i fituar i punës bazohet në kushtet dhe nevojat financiare të studentëve, por gjithashtu edhe suksesin e treguar më parë. Pozita …