Botimi i ri “Marketingu Bankar”

Del në dritë botimi i ri “Marketingu Bankar” i Prof. Dr.Armen Kadriut kësaj radhe në bashkëpunim me dy autor të rinjë dhe me perspektivë Doc.Dr.Nazmije Merko Zabzun dhe Doc.Dr.Elton Musa.

“Marketingu Bankar ” del si botim i ri i Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, e që pasuron bibliotekën universitare.

Libri në fjalë është botim i radhës që u vjen në ndihmë studentëve të Fakultetit të Shkencave Ekonomike pranë UNS.

UNS i uron suksese të mëtejshme profesorëve në fjalë  dhe njëkohësisht studentëve lexim dhe studim të mbarë.