01

Konkurs

International University of Struga

lexo më shumë
02

Raport

International University of Struga

lexo më shumë
03

Statut

International University of Struga

lexo më shumë
04

Rregullore

International University of Struga

lexo më shumë
05

Organogram

International University of Struga

lexo më shumë
06

Informacione Publike

International University of Struga

lexo më shumë
07

Ligji për arsim te lartë

International University of Struga

lexo më shumë
08

Akreditime

International University of Struga

lexo më shumë
09

Udhëzues

Udhëzues për parashtim të kërkesës zyrtare në sigurimin e dokumenteve (për studentët të diplomuar)

lexo më shumë