ERASMUS PLUS PROGRAMI PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019

Informohen të gjithë studentët se Universiteti Ndërkombëtar në Strugë ka marrë njoftim zyrtar nga Komisioni Evropian për programin ERASMUS PLUS për vitin akademik 2018/19 ku janë miratuar 180 mobilitete. Kjo është një mundësi e mirë për studentët që planifikojnë të aplikojnë për shkak se mundësitë e shkëmbimit janë dyfishuar në krahasim me vitin e kaluar akademik. Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar inkurajon të gjithë studentët e interesuar që të aplikojnë dhe të përfitojnë nga kjo mundësi për shkëmbim të studentëve me universitetet tona partnere që mund t’i gjeni në web faqen zyrtare të universitetit.
http://www.eust.edu.mk/index.php?cat=32

Me respekt,
Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar

ЕРАЗМУС ПЛУС ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/19

Се известуваат сите студенти дека Меѓународниот Универзитет во Струга, го доби официјалното известување од страна на Европската Комисија за ЕРАЗМУС ПЛУС ПРОГРАМАТА за академската 2018/19 година каде се одобруваат 180 мобилности. Ова претставува одлична можност за студентите кои планираат да аплицираат бидејќи можностите за мобилност двократно се зголемени во споредба со минатата академска година. Одделот за меѓународна соработка ги охрабрува сите заинтересирани студенти да аплицираат и да ја искористат можноста за студентска размена со нашите партнер универзитети кои може да ги најдете на официјалната веб страна од универзитетот.
http://www.eust.edu.mk/index.php?cat=32
Со почит,
Оддел за меѓународна соработка при МУС