Call for Papers- 7th Scientific Conference

Dear All,

International University of Struga, calls You to participate in the 7th Scientific Conference – “Scientific Challenges for Sustainable Development
SCfSD, 2020” which will be held on 18th of April 2020, in Struga, R.North Macedonia.

The deadline for abstract submission is 3 of April 2020.

Further details about deadlines, topics and abstract submission instructions You may find in the attached files.

We are looking forward to seeing You in Struga!

Best Regards,

Organizational Committee of SCfSD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tënderuar,

Universiteti Nderkombëtar në Strugë, Ju bën thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e 7-të Shkencore – ‘‘Sfidat Shkencore për Zhvillim të
Qëndrueshëm – 2020”, e cila do të mbahet më 18 Prill 2020, në Strugë, R. Maqedonisë së Veriut.

Аfati p;rfundimtar i dorëzimit të abstrakteve është 3 Prill 2020.

Informata më të detajuara për afatet, temat dhe udhëzimet e dërgimit të abstraktit tuaj, mund t’i gjeni në dokumentin e bashkëngjitur.

Mirë u takofshim në Strugë!

Këshilli Organizativ SCfSD
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Почитувани,

Меѓународниот Универзитет во Струга, ги поканува истражувачите од областа на економските, правните и политичките науки, информатичката технологија, како и екологијата, да земат учество на 7-та научна конференцијата “Научни Предизвици за Оддржлив Развој, 2020”, која ќе се одржи во Струга, на 18 Април 2020.

Крајниот рок за доставување на абстракт е 3 Април 2020.
Подетални информации околу темите и слично, може да најдете во приложениот повик.

Со почит,
Организациски Одбор SCfSD

Call for papers 2020 – PDF
Thirrje për punime 2020 – PDF
Повик за научни трудови 2020 – PDF

Start Time

12:00 am

February 26, 2020

Finish Time

11:59 pm

April 3, 2020

Address

Ezerski Lozja 1, Struga 6330 (UNS)