Call for papers ” The Heritage “

Përshëndetje të nderuar kërkues shkencorë,

në bashkëngjitje po ju dërgojmë thirrjen për punime shkencore në revistën ”The Heritage”, e botuar nga Universiteti Ndërkombëtar në Strugë, në të cilën do të gjeni kriteret, afatet dhe detajet e tjera.

Jemi në pritje të punimeve tuaja!

_______________________________________________________________

Почитувани,

во прилог ви го доставуваме повикот за објавување на научни трудови во научното списание ”The Heritage”. Критериумите за објавување и другите детали може да ги најдите во прилогот.

Ги очекуваме вашите трудови!

——————————————————————————————————–

Dear all,

In addition we send you the call for scientific papers in the scientific journal “The Heritage”, published by the International University of Struga. Criteria and other details can be found in the attachment.

We look forward to receiving your papers!


Stafi i Revistes Shkencore The Heritage.

Call for papers “The Heritage” 2020 – PDF
Thirrje për punime “The Heritage” 2020 – PDF
Повик за научни трудови “The Heritage” 2020 – PDF

Start Time

12:00 am

November 12, 2020

Finish Time

12:00 am

December 25, 2020