Fifth Scientific Conference – Call for Papers

Dear All,

International University of Struga, in collaboration with University of Elbasan “Aleksander Xhuvani” and University of Vlora “Ismail Qemali”, calls You to participate in the Fifth Scientific Conference – Scientific Challenges for Sustainable Development’18, which will be held on 19th of May 2018, in Struga, R.Macedonia.

Further details about deadlines, topics and abstract submission instructions You may find in the attached files and in the below presented link:
http://www.eust.edu.mk/images/Thirrja%20konferenca%202018.pdf

We are looking forward to seeing You in Struga!

Best Regards,

Organizational Committee of SCfSD

Të nderuar,

Universiteti Nderkombëtar i Strugës, ne bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” dhe Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”, Ju bën thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e Pestë Shkencore- Scientific Challenges for Sustainable Development’18, e cila do të mbahet më 19 Maj 2018, në Strugë, R.Maqedonisë.

Informata më të detajuara për afatet, temat dhe udhëzimet e dërgimit të Abstraktit Tuaj, mund ti gjeni në dokumentin e bashkangjitur dhe në linkun e mëposhtëm.

http://www.eust.edu.mk/images/Thirrja%20konferenca%202018%20SHQIP.pdf

Mirë u takofshim në Strugë!

Me respekt,

Këshilli Organizativ i SCfSD

Start Time

9:00 am

May 19, 2018

Finish Time

5:00 pm

May 19, 2018

Address

Ezerski Lozja 1, Struga 6330