Fillimi i vitit te ri akademik

Përmes një ceremonie solemne UNS mis yrtarisht fillimin e vitit te ri akademik 2022/2023. Pritja e studentëve të rinj do të bëhet në ambientet e Kampusit në orën 10 :30

Start Time

12:00 am

3 Tetor, 2022

Finish Time

12:00 am

3 Tetor, 2022

Address

Ezerski Lozja 1, Struga 6330