Konferenca e 10-të Shkencore Ndërkombëtare SCFSD’23

Konferenca e 10-të ndërkombëtare shkencore “Sfidat Shkencore për Zhvillim të Qëndrueshëm” do të zhvillohet ne Strugë në 26 Maj 2023.

Kontakt: iusconference2023@eust.edu.mk

Thirje për punime shkencore

Start Time

12:00 am

26 Maj, 2023

Finish Time

12:00 am

26 Maj, 2023

Address

Ezerski Lozja 1, Struga 6330