Konferenca Studentore

Konferenca studentore do të mbahet në ambientet e Kampusit , ftojmë studentët nga universitetet tjera për bashkëpunim. Për më shumë informacione kontaktoni r.kerim@eust.edu.mk

Start Time

12:00 am

10 Nëntor, 2022

Finish Time

12:00 am

10 Nëntor, 2022

Address

Ezerski Lozja 1, Struga 6330