01

Fakulteti i Shkencave Politike

- DIPLOMACI DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

lexo më shumë
02

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

- SHKENCAT KOMPJUTERIKE

lexo më shumë
03

Fakulteti i Shkencave Juridike

- ADMINISTRATË PUBLIKE

- KRIMINALISTIKË DHE DETEKTIV

- JURISPRUDENCË

lexo më shumë
04

Fakulteti i Shkencave Ekonomike

- MARKETING DHE MENAXHMENT FINANCIAR

- EKONOMI DHE BIZNES

lexo më shumë
05

FAKULTETI I SHKENCAVE SHËNDETËSORE

- INFERMIERI E PËRGJITHSHME

- STUDIME PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR

lexo më shumë