Publikime

E Drejta Biznesore - Gëzim S. Selimi

Njeriu dhe Natyra në Globalizëm - Astrit Mema

Hyrje në Ekonomi - Todor Todorov, Armen Kadrioski

Kontabiliteti- Për vitin e II-të - Doc.dr. Gëzim Selimi, Ecc. Shpresim Seferi

Krimi i Organizuar dhe masat e vecanta hetimore per zbulimin e tij ne R.M. - Doc.dr. Dashmir Nasufi

Lisen Bashkurti - Bashkëpunimi Shumëpalësh dhe Institucionet Ndërkombëtare

Makroekonomiks - Prof.Dr. Anastas Angjeli, Prof.Dr. Armen Kadriu, Doc.Dr. Alqi Naqellari

Меѓународни Економски Односи – Д-р Армен Кадриу, Д-р Флорида Вељаноска, Д-р Билјана Цигловска

Menaxhimi Detektiv - Doc.D-r Dashmir Nasufi

Negociatat dhe Globalizmi - Lektor. Shpetim Cami, Ass. Dorian Leka

Politikat ekonomike dhe ambienti politik shqiptar - Dr. Alqi Naqellari

Банкарски Маркетинг – Д-Р БОШКО ЈАЌОВСКИ, Д-Р АРМЕН КАДРИОСКИ