Konkurs per Erasmus Plus Programin per semestrin veror te viti akademik 2019/20

Të nderuar studentë,

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë, në kuadër të Eramus+ Programme (KA103 – Higher Education Student and Staff Mobility Within Programme Countries), shpall konkurs për aplikim të studentëve të interesuar për shfrytëzim të mobiliteteve nëpërmjet këtij programi për semestrin veror të vitit akademik 2019/20.

Kushtet që duhet te plotësohen nga studentët janë:

–           Të jetë student i/e rregullt;

–          Njohje te gjuhës angleze,

–           CV të shkurtër

I inkurajojmë të gjithë studentët e interesuar të aplikojnë për mundësitë që i ofron ky Program .

Konkursi zgjat deri me datën 21.10.2019 (E Hënë).

Për informacione më të hollësishme kontaktoni në emailin përkates: e.kela@eust.edu.mk ose tek zyra për mardhenie ndërkombëtare.

VËREJTJE: PËRPARËSI DO TË KENË STUDENTËT QË JANË TË RREGULLTË DHE MË AKTIV NË LEKSIONE DHE USHTRIME DHE STUDENTËT TË QË E KANË LEJEN E QËNDRIMIT!!!

Me respekt,

Koordinarori Institucional për Programin Erasmus

Doc.Dr. Edi Qela

_______________________________________________________

Почитувани студенти,

Меѓународниот Универзитет во Струга во рамките на Програмата Еразмус Плус  (KA103 – Higher Education Student and Staff Mobility Within Programme Countries),објавува конкурс за аплицирање на сите заинтересирани студенти за искористување на мобилностите преку оваа програма за летниот семестар во академската 2019/20.

Кандидатите кои ќе аплицираа треба да ги исполнуваат следите услови:

–          Да бидат редовни студенти;

–          Да го познаваат англискиот јазик;

–          И да достават кратка биографија

Ги охрабруваме сите заинтересирани студенти да аплицираат на оваа Програма и да ги искористат можностите кои ги нуди истата.

Конкурсот трае до 21.10.2019 (понеделник).

Доколку Ви се потребни дополнителни информации слободно пишете на e.kela@eust.edu.mk или обратете се во нашата канцаларија за меѓународна соработка.

ЗАБЕЛЕШКА: ПРЕДНОСТ ЌЕ ИМ СЕ ДАДЕ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ БИЛЕ НАЈРЕДОВНИ И НАЈАКТИВНИ НА ПРЕДАВАЊАТА И ВЕЖБИТЕ И СТУДЕНТИТЕ СО РЕГУЛИРАН СТУДЕНТСКИ ПРЕСТОЈ!!!

Со почит,

Институционален координатор за Ерасмус Плус Програмата

Доц.д-р Еди Ќела