Kriteret për regjistrim në UNS!

 

 1. Në momentin që një maturant do të regjistrohet në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë (Në bazë të ligjit të për arsimin e lartë në Republikën e Maqedonisë për regjistrimin e maturantëve nga Republika e Shqipërisë) nuk është e domosdoshme që të ketë plotësuar formularin për studime jashtë shtetit.

 

 1. Për maturantët të cilët vijnë nga Republika e Shqipërisë , në Republiken e Maqedonisë parasheh faktin që provimet zgjedhore nuk janë kriter  regjistrimi  në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë.
 2. Për regjsitrimin në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë merret parasysh mesatarja e të treja viteve të gjimnazit.

 

4.Ligji për arsimin e lartë si një kriter kyesor ka të definuar që për vazhdimin e studimeve universitare maturantët duhet të kenë masataren e 3 viteve të  gjimnazit duke filluar nga   00 për tu regjistruar në UNS.

 

 

 1. Çdo maturant që drejtohet për tu regjistruar në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë është i obliguar që se bashkume procedurën e regjistrimit të percaktojë edhe shtetin për zhvillimin e Porgramit Erasmus si edhe shtetitn ppër zhvillimin e programit Work and Travel .

 

 1. Të gjithë maturantët të cilët regjistrohen në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë me mesatare 8.5 kanë të drejte që të aplikojnë për dual degree(diplomë të dyfishtë), por dhe për maturantët të cilët kanë mesatare më të ulët se 8.5 por kanë treguar rezultate të larta gjatë 3 viteve të studimit gjithashtu kanë mundësi për të aplikuar për diplomen e dyfishtë .
 2. Dokumentat të cilat kërkohen për regjistrim në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë janë:
 • Diploma e shkollës së mesme,
 • Çertifikatë personale
 • Fotokopje të pasaportës ose Kartës së identitetit
 • Dy fotografi
 • Dokumentacionet plotësuese siç janë:

a.Për Bursat sociale në rast mungese të njërit prind- Çertifikatë vdekje,

b.. Për bursat sociale në rast të vështirësive financiare- dokumentacion për të ardhurat familjare dhe vërtetim për papunësi,

 1. Për bursat “Dy nga një familje” – Çertifikatë familjare, me të cilën dëshmohet lidhja familjare e studentëve)  dhe me pas do te percaktohet niveli i perqindjes se burses.

*Ju potencojmë faktin se aplikimi në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë nuk do të thotë që jeni regjistruar.

*Për të realizuar regjistrimin ju bëjmë me dije që duhet të ndiqni disa procedura dhe të dorëzoni dokumentacionin e kërkuar nga administrata e UNS.

* Për maturantët të cilët duan të regjistrohen në drejtimin Kriminalistikë dhe Dedektiv duhet të paraqesin edhe një vërtetim nga mjeku që nuk kanë probleme shëndetësore kardiovaskulare.