01

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

- ДИПЛОМАТИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

Прочитај повеќе
02

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

- КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ

Прочитај повеќе
03

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ

- ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

- КРИМИНАЛИСТИКА И ДЕТЕКТИВИ

- ПРАВОСУДСТВО

Прочитај повеќе
04

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ

- МАРКЕТИНГ И ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

- ЕКОНОМИЈА И БИЗНИСЕКОНОМИЈА И БИЗНИС

Прочитај повеќе
05

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ НАУКИ

- ОПШТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

- СТУДИИ ПО ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

lexo më shumë