ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Факултетот за информатичка технологија е нов, динамичен, многу конкурентен оддел, посветен на обезбедување на највисоко ниво на образование, како и најдобро искуство за студентите.

Образовни цели на Катедрата

Информатичката технологија е динамична дисциплина, возбудлива и многу предизвикувачка. Компјутерите се основата на секој аспект на општеството. Промоцијата на новата информатичка технологија е на повисоко ниво така што катедрата за компјутерски науки се менува многу брзо.

Главната цел на одделот за информатичка технологија во рамките на МУС е да обезбеди најдобро професионално знаење како и основа за личен, социјален и когнитивен развој на студентите.

Присуствувајќи на курсевите во рамките на студиската програма на одделот за информатичка технологија, студентите ќе ги разберат принципите на развој на системи; тие ќе можат да го користат своето знаење и да го применат во проекти и да стекнат знаења и вештини кои ќе им овозможат да се соочат со промените на оваа дисциплина.Покрај тоа, студентите ќе имаат корист од научните истражувања реализирани во текот на предавањата. Тоа значи дека студентите не само што се обучуваат за основните елементи на тековниот курс, туку и за теории и напредни техники кои се на ниво на ревизија. Понатаму, развиени се истражувачките активности на студентите кои овозможуваат нивно вклучување во проекти за вистински клиенти и на крај, тие би можеле да пријават дисертација.

Дипломираните од оваа насока успешно се обучуваат за исполнување на условите за успешна кариера во различни области на пазарот на трудот.

Факултетот за информатичка технологија соработува со Катедрата за компјутерски науки при Американскиот универзитет Херитиџ, како и со Универзитетот Њујорк од Скопје.

Проф.д-р Љупќо Стојчески