Showing 1-10 of 22 results

Договор за признавање на високообразовните квалификации во Западен Балкан

октомври 28, 2022

Со Договорот за признавање на високообразовните квалификации во Западен Балкан, нашата држава, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија, ќе имаат можност за Меѓусебното признавање на дипломите.  Ова е голем чекор за образовниот систем во Северна Македонија и …

Криминалистика и детективи

јуни 23, 2022

МУС спроведува специјални обуки за студентите од студиската програма Криминалистика и детективи. Обуките се одвиваат во: Сала за обука и Центар за форензика на МУС, кој се наоѓа во ненаселена област и е опремен со сите потребни алатки, почнувајќи од …

Кампусот и Градот

јуни 23, 2022

Струга, градот на поезијата, се наоѓа во југозападниот дел на Македонија. Градот лежи на северниот брег на Охридското Езеро. Низ градот минува реката Црн Дрим, која извира од езерото и го дели градот на два дела. Старото илирско име на …

Work and Travel MK

јуни 23, 2022

Work and Travel е една од најуникатните програми што ги нуди Меѓународниот Универзитет во Струга. Минатата година бев дел од оваа програма, преку која успеав да ги конкретизирам моите идеи за стандардите што ги имаат САД. WAT е програма која …

Признавањето на Дипломата

јуни 23, 2022

Бидејќи ностификацијата (признавањето) на дипломата е еден од најважните елементи на образованието, во продолжение ви ги наведуваме сертификатите на нашите студенти кои ги нострифицирале дипломите на МУС во различни земји во светот, со можност за вработување или продолжување на постдипломските …

Работи и студирај – МУС

јуни 23, 2022

„Работи и студирај“, е можност за вработување за студенти кои ги продолжуваат своите постдипломски студии на нашиот Универзитет. Добивањето на работното место зависи од финансиските услови и потреби на студентите, но и од претходно постигнатиот успех во текот на студиите. …