Онлајн апликација

Пријавете се за регистрација

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
Аплицирај сега
Онлајн апликација

Аплицирајте за стипендија

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
Аплицирај сега
Документи

Поднесете документи Online

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
Поднесете
Потребни документи

Писмена Апликација

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
Потребни документи

ИНФОРМАЦИИ ЗА ФИНАНСИСКИОТ ДЕЛ НА СТУДИИТЕ

Плаќање на студии

Финансиските канцеларии се одговорни и се занимаваат со прашања за плаќање за универзитетски студии на МУС. Студентите плаќаат надоместок за студирање во висина наведена во Договорот за Универзитетски студии.

Школарината може да се плати на 12 рати во рок од една година.

* Плаќањата направени во врска со студиите во согласност со договорот за студирање не се враќаат од страна на МУС.