Igers Vangjeli

Игерс Ванѓели

АЛУМНИ

Дипломирав и магистрирав на студиската програма Криминалистика и детективи на МУС, која е структурирана по европски и американски стандарди и која ми овозможи реализација на наставна пракса во САД. За мене беше привилегија да се избере UCONN Schoоl of Law Belleville, Мичиген.

Игерс Ванѓели – дипломиран доктор на науки во UCONN School of Law Belleville, Michigan, САД