Ilir Elezi

Илир Елези

А

Дипломиран студент по криминалистика и детективи Илир Елези се вработи како Општински полициски инспектор во Дебар. Илир е уште една успешна приказна на големиот број дипломирани студенти кои се важен дел од Алумни на МУС.

Илир Елези – полициски инспектор