Klevis koçi

Клевис Кочи

АЛУМНИ

Студентот Клевис Кочи, кој моментално живее и работи во Белгија, ја доби наградата ЕМЕА од престижната компанија Филипс. Станува збор за награда која компанијата Philips professional Display Solution ја доделува секоја година. „Оваа награда се доделува за прв пат оваа година и ми даде повеќе поддршка и решение за разлика од колегите“.

Клевис Кочи – Белгија, Компанија Philips