Narelda Hadaj, Berat Shqipëri

Dy vite në UNS, kanë kaluar pa u ndierë fare, për shkak të organizimeve të shumta që bëjmë ne si studentë  dhe leksioneve nga profesorë të shquar në rajon dhe më gjerë.  Jam studente e fakultetit Ekonomik , drejtimi Marketing dhe Menaxhment Financiar.  Duke qenë e përkushtuar dhe e interesuar për drejtimin që studioj, vendosa të kryej praktikën gjatë pushimeve të verës për një periudhë një mujore,  me një prej kontabilisteve më të mira të qytetit në Gjykatën e Rrethit Berat. Gjatë praktikës kam ushtruar disa prej ushtrimeve që kam mësuar në teori gjatë vitit të parë dhe më ka ndihmuar shumë për vazhdimin e studimeve të vitit të ri akademik që do vije.