Njohja e Diplomave të UNS në të tre ciklet e studimeve

Nostrifikimi i diplomave të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë në të tre ciklet e studimeve Bachelor , Master ,  Doktoraturë – është një kriter mjaft i rëndësishëm për zhvillimin e vlerave akademike të një institucioni të lartë arsimor.

 Diplomat e Universitetit Ndërkombëtar në Strugë ,për më shumë se 10 vitesh njihen jo vetëm nga Minstria e Arsimit në Rep. e Shqipërisë por edhe  në shtete të ndryshme të Europës dhe SHBA-ve.

Njohja e diplomave të UNS ju mundëson studentëve  punësimin në instucione  publike dhe private si dhe formimin e një kornize të pasur akademike.