Njohja e diplomës së UNS në Zvicër

Në vazhdim po postojmë njohjen e diplomës të studentit Ergin Matjani, të cilit i është njohur nga ana e Swiss ENIC-NARIC.

Studenti Ergin Matjanit i është njohur diploma e studimeve deridiplomike nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike (Bachelor 180 ECTS).

Studentit Ergin Matjani i urojmë shumë suksese!