NJOHJA E DIPLOMËS SË UNS-SË NË AUSTRI

Studenti Amel Maleski, ka përfunduar studimet deri diplomike në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, pranë Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, ka bërë nostrifikimin e diplomës në Austri. Gjegjësisht, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit e Austrisë njohu diplomën e UNS-së dhe me këtë student Amel Maleski i ka fituar të gjitha të drejtat, si studentët që kanë përfunduar studimet deri diplomike në Austri.

Studentit tonë Amel Maleski i dëshirojmë shumë suksese të më tejshme në karier dhe zhvillimin professional.