Programi Erasmus +

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë, në kuadër të Eramus+ Programme (KA103 – Higher Education Student and Staff Mobility Within Programme Countries), vazhdon me aplikimin e studentëve të interesuar për shfrytëzim të mobiliteteve nëpërmjet këtij programi.

Kushtet që duhet te plotësohen nga studentët janë:
–           Të jetë student i/e rregullt;
–          Njohje te gjuhës angleze,
–           CV të shkurtër.
Ky program ju ofron të gjithë studentëve të rinj dhe aktualë të përfitojnë një eksperiencë unike duke studiuar për një semestër akademik në një nga universitetet më të mira të Europiane.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en