Aplikim Online

Apliko për Regjistrim

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
Apliko Tani
Aplikim Online

Apliko për Bursë

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
Apliko Tani
Dokumentet

Dërgo Dokumentet Online

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
DËRGO
Aplikim Fizik

Apliko Fizikisht

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
Dokumentet e Nevojshme

INFORMACIONE PËR ÇËSHTJE FINANCIARE TË STUDIMEVE

Pagesat për studime

Zyrat e financave janë përgjegjëse dhe merren me çështjet e pagesave për studimet universitare në UNS. Studentët paguajnë kompensim të studimeve në shumë të përcaktuar në Kontratën për studime universitare.

Pagesa për studime mund të paguhet deri në 12 këste brenda një viti. 

* Pagesat që realizohen lidhur me participimin e studimeve në përputhje me kontratën e studimit nuk rimbursohen nga ana e UNS.