01

Staf Akademik Profesional

International University of Struga
02

Kurrikula dhe programe bashkëkohore

International University of Struga
03

Akomodim Falas në Strugë

International University of Struga

Historiku

International University of Struga

4500
Student
60
Profesorë
300
Lëndë
4
Drejtime

Edukimi prodhon qytetarë të mirë dhe është i aftë të sjellë çdo ndryshim të dëshiruar në mendjen njerëzore dhe shoqërinë.

Rreth Nesh

International University of Struga

Kush jemi ne?

Universteti Ndërkombëtar në Strugë është institucion i lartë arsimor, i akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në kuadër të universitetit janë akredituar dhe licensuar katër fakultete: Fakulteti i Shkencave ekonomike, Fakulteti i shkencave Juridike, Fakulteti i Inxhinjerisë Informatike dhe Fakulteti i Shkencave Politike. 

Me një përvojë 15 vjeçare në arsimin e lartë dhe me parametra të certifikuar, UNS ofron të gjitha kapacitetet dhe garancitë për t’i dhënë studentëve, pedagogëve, hulumtuesve shkencorë, prindërve dhe aktorëve të tjerë shoqërorë një hapësirë bashkëpunimi për projektet, idetë dhe ëndrrat e tyre.

MISIONI YNE

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë, ka si mision përkushtimin për përsosmëri në mësimdhënie, kërkime shkencore, programe cilësore akademike dhe profesionale, për të zhvilluar diversitetin, perspektivat ndërkombëtare, përgjegjësitë dhe shërbimet shoqërore, si dhe nivele të larta të ndërveprimit fakultet-student.