Sabina Kalçinoska – “UNS nje investim i cmuar per te ardhmen”

UNS është universitet privat që investon shumë në arsimimin e studentëve, por gjithashtu edhe në përmirësimin dhe trajnimin e vazhdueshëm të stafit të tij akademik. UNS është institucion i cili kujdeset për studentët edhe pas diplomimit të tyre, me qëllim që ato të pajisen me njohuri si dhe të punësohen në vende të përshtatshme. UNS mundëson vizita në vende të ndryshme  në mënyrë që studentët  të krijojnë përvoja të reja, shoqëri të reja dhe ti zgjerojnë  njohuritë.

Unë kisha mundësinë por gjithashtu edhe fatin të jem pjesë e Universitetin Ndërkombëtar të Strugësku u pajisa me shumë njohuri nga fusha e Ekonomisë, dhe 4e gjithë kjo në sajë të organizimit të mirë, leksioneve kualitative dhe kuadrit të mirë akademik.

Si studente e UNS mu mundësua të ndjek punë praktike në degën e NLB Tutunska Banka në Strugë. Për mua si një studente që synoj një ditë të jem e suksesshme, ishte kënaqësi dhe nder të jem pjesë e ekipit të bankës më të mirë të vitit në Republikën e Maqedonisë.

Pas përfundimit të punës praktike gjatë periudhës verore isha e ftuar nga ana e NLB Tutunska Banka të filloj me punë si Agjent për të pensionuarit. Në sajë të këmbënguljes timë, por edhe të UNS që më mundësoi punën praktike, dëshira ime për të qënë pjesë e njërës nga bankat më të mira të Republikës së Maqedonisë u bë realitet.

Megjithatë këtu nuk përfundoi kujdesi dhe përkrahja që UNS ma ofronte. Pas  disa viteve të punës së suksesshme në bankë, UNS më mundësoi punësim në Komunën e Strugës. UNS është universitet që u premton shumë studentëve të saj!

Prandaj studentë të ardhshëm:”Përzgjidheni UNS dhe do të kuptoni se cfarë është arsimim cilësor. UNS është vendi adekuat ku mund të përfitoni njohuri të larta, por gjithashtu do të keni edhe ndihmë edhe përkrahje gjatë përzgjedhjes së punës suaj të ardhshme”.


МУС е приватен универзитет кој вложува многу во едукација на своите студенти, но и во постојано усовршување и обучување на својот кадар. МУС е институција која се грижи за своите студенти и после нивното дипломирање, со цел да се стекнат со знаења, како и да бидат вработени на соодветно работно место. МУС овозможува посета на други држави со цел стекнување на нови искуства, нови пријателства и усовршување на знаењата.

Имав можност, како и чест да бидам дел од Меѓународниот Универзитет во Струга на кој се стекнав со многу знаења од областа на Економијата, благодарејќи пред се на добрата организација, квалитетните предавањата и најдобриот академски кадар на професори и асистенти.

Како студентка на МУС ми беше овозможено да посетувам практична настава во филијалата на НЛБ Тутунска Банка во Струга. За мене како студентка која има ентузијазам и желба за успех беше задоволство и чест да бидам дел од тимот на банката која неколку пати беше програсувана за Најдобра Банка на годината во Република Македонија.

По завршување на практичната настава во текот на летниот период бев повикана од страна на НЛБ Тутунска Банка да започнам со работа како Агент за пензионери. Така, благодарејќи на мојата упорност, но и на МУС кој ми овозможи практична настава, мојата огромна желба да станам дел од една од најдобрите банки во Република Македонија стана реалност.

Сепак, тука не заврши грижата и поддршката која МУС ми ја даваше. После неколку години успешно извршување на работата во банката , МУС ми овозможи вработување во Општина Струга.

МУС е универзитет кој им ветува многу на своите студенти, но им исполнува уште повеќе!

Затоа идни студенти: Oдберете го МУС и ќе дознаете што значи квалитетно образование. МУС е вистинското место каде ќе се стекнете со врвни знаења, а исто така ќе имате и помош и поддршка при изборот на вашето идно работно место.