Thimjon Bullari

Thimjon Bullari

АЛУМНИ

Qe ne vitin e pare te shkolles se mesme endra ime ishte dega e kriminalistikës. Kjo deshire u be realitet ne UNS ne degen dedektiv kriminalistik ku perfundova ciklin e pare. Me marrjen e diplomes un fillova pune inspektor i policise bashkiake ne qytetin tim.

Thimion Bullari – Policia e Shtetit Drejtoria Vendore e Kufirit dhe
Migracionit – Gjirokastër