Kristjana Preni

Kristjana Preni

ALUMNI

Në vitet e kaluara në UNS kam njohur disa nga figurat që kanë influencuar më së tepërmi përgatitjen time akademike. Vendosa që rrugëtimin tim akademik ta ndiqja në Angli ku aktualisht po ndjek studimet në master. Në punën intensive që kërkon cikli i dytë i studimeve kam reflektuar me lehtësi frytet e punës së dedikuar të tre-vjecarit tim pranë UNS-së.

Kristjana Preni- South Bank University, Londër, Angli