Igers Vangjeli

Igers Vangjeli

ALUMNI

Përfundimi i studimeve në degën Kriminalistikës dhe Detektiv pranë UNS cili ka një program studimor sipas standarteve eruopiane dhe amerikane dhe realizimi i praktikës mësimore në SHBA në Agjencionet më të dalluara, ishte për mua një privilegj i veçantë për të zgjedhur UCONN Scholl of Law. Sot jam i diplomuar si PhD ne këtë universitet dhe me pajisjen me licensë për avokati punoj si avokat që prej një viti.

Igers Vangjeli – Doktor shkence i diplomuar në UCONN School of Law Belleville, Michigan, SHBA