UNIVERSITETI PERUXHIA –PARTNER I RI I UNS-SË SIPAS ERASMUS +

Universiteti superior , prestigjioz I Peruxhisë, Itali është partneri i ri Erasmus + i UNS. Bëhet  fjalë për universitetit rrënjët të së cilit datojnë  qëprej vitit 1308. Në universitet studiojnë  mbi 30,000 sutendetë, në 11 fakultete dhe 29 departamente.Në historinë e saj të gjatë, që zgjat më shumë se shtatë shekuj, universiteti ishte shtëpia e shumë shkencëtarëve eminentë, studiues, mes të cilëve janë Luca Pacioli, i cili konsiderohet si “babai” i kontabilitetit dhe Albericus Gentilis, themelues i së drejtës ndërkombëtare, si një shkencë.

Performancat e larta të Universitetit Peruxhija konfirmohen nga fakti  se universiteti  në mënyrë permanente gjendet në listen e 500 universiteteve më të mira në botë., sipas Shangajit

Me lidhjen e marrëveshjes së  Erasmus +, me Universitetin Peruxhija, studentëve dhe stafit akademik  të UNS-së, ju mundësohet shkëmbim studentor, në njërin nga universitetet më të vjtra në botë, që nëndërkohë është një nga qendrat më të zhvilluara  në Evropë.

UNS I fton studentët e tij që  nga semestri I ardhshëm  të aplikojnë për qënrrim studentor në Universitetin Peruxha dhe të shfrytëzojnë mundësitëtëcilat I ofron kjo marrëveshje.