UNS , rruga e duhur drejt suksesit

Marina Rika , Studente në Vitin e I-rë , Fakulteti i Shkencave Politike ,UNS.


“Tani që jam pjesë e Universitetiti Ndërkombëtar në Strugë, kuptoj që kam bërë zgjedhjen e duhur për të ardhmen time.Në UNS studentët kanë mundësi të ndiqen nga pedagoget më të mirë ,të ndërmarrin përgjegjësi dhe të venë në pah kreativitetin e tyre duke u integruar lehtësisht në  jetën  studentore sepse UNS të orienton të jesh ‘Ti ‘ për të ndërtuar një të ardhme të sigurtë.