Work and travel

Programi  Work and Travel janë një mundësi tjetër për studentët të studimeve deridiplomike dhe studentët e programit master. Gjatë qëndrimit sezonal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës studentët, përveç shkëmbimit të eksperiencave të reja dhe përfitimeve financiare, mund të përsosin edhe gjuhën angeze.

Shumë nga studentët të cilët kanë shfrytëzuar dhe janë rikthyer me përshtypje pozitive.

Qëllimi i progamit:

1. Punë dhe qëndrim në SHBA, Angli ose Gjermani gjatë pushimeve verore

2. Njohje me kultura të reja dhe  eksperienca të punës në rrethin e  biznesit Amerikan

3. Përvetësimi i gjuhës Angleze

4. Shoqëri të reja me studentë nga e gjithë bota

5. Mundësi për përfitim financiar