Студентска конференција

Студентската конференција ќе се одржи во просториите на Кампусот, ги покануваме студентите од другите универзитети за соработка. За повеќе информации обратете се на r.kerim@eust.edu.mk

Start Time

12:00 am

ноември 10, 2022

Finish Time

12:00 am

ноември 10, 2022

Address

Ezerski Lozja 1, Struga 6330