Thimjon Bullari

Тимион Булари

ALUMNI

Од првата година на средно образование мој сон беше отсекот за криминалистика. Оваа желба стана реалност во МУС Струга во криминалистика и детективи каде го завршив првиот циклус. По дипломирањето почнав да работам како општински полициски инспектор во мојот град, но мојата амбиција не е завршена.

Тимион Булари – Државна полиција