Publikimi i revistes shkencore “The Heritage” nr. 26

Ju njoftojme nga redaksia e Revistes Shkencore “The Heritage ” per publikimin e nr. 26 me punimet shkencore.

Start Time

12:00 am

20 Dhjetor, 2022

Finish Time

12:00 am

20 Dhjetor, 2022

Address

Ezerski Lozja 1, Struga 6330